Archeologický institut N. P. Kondakova

Archeologický institut N. P. Kondakova

V druhé polovině třicátých let sídlil v tomto domě Archeologický institut N. P. Kondakova. Ten vznikl transformací Seminaria Kondakoviana, založeného pokračovateli díla Nikodima Pavloviče Kondakova, historika umění a byzantologa, který po příchodu do Prahy až do své smrti v roce 1925 přednášel na Filosofické fakultě Karlovy univerzity. Institut se svým mezinárodním působením, rozsáhlou knihovnou, uměleckými sbírkami, především ale svou publikační činností zařadil mezi nejvýznamnější vědecké instituce celé ruské diaspory. Na začátku padesátých let byly archivní fondy institutu začleněny pod Ústav dějin umění ČSAV, sbírkové předměty se nacházejí v Národní galerii a Uměleckoprůmyslovém muzeu.

Text vznikl ve spolupráci se spolkem Živé město za finanční podpory Městské části Praha 6.
Autor článku: Jakub Hauser

 

de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE