Continental

Continental

Kavárna Continental existující na frekventované a promenádní třídě Prahy přes padesát let, tedy přes dvě generace, je opředena řadou vzpomínek stolních společností. Continental, podle historika Hugo Rokyty „se stolem intelektuálů nejrůznějších směrů, vyznání a národností, kterému předsedal pan Max Brod“, byl kavárnou s noblesním staropražským literárním a „internacionálním fluidem“.

Kavárna se stala významným podnikem především díly redaktorům z okruhu pražského německy psaného a velmi čteného denníku Prager Tagblatt, kteří zde měli náhradní, lépe řečeno „pozdní“ redakci. Možná právě zde získal šéfredaktor deníku Arne Laurin svůj specifický přívlastek „pijáka kávy“, jenž se objevoval na řadě karikatur kolem roku 1925: „Arne Laurin vypije denně sto káv.“

Kavárna Continental – srdce německé Prahy, o kterém mluví Max Brod ve své autobiografii –, byla centrem „společenského života německých Pražanů“. Ještě před první světovou válkou založil literární tradici kavárny spisovatel Gustav Meyrink, autor románu Golem. „Mluvilo se tiše, docela tiše, všichni se přizpůsobovali mistrovu takřka neslyšnému hlasu,“ vzpomíná Max Brod. Život kavárny Continental umrtvila druhá světová válka.

Více o tématu:

Eva Bendová – Tomáš Dvořák – Šárka Kořínková, Pražské kavárny a jejich svět, Paseka, Praha 2008

Eva Bendová, Kavárenská architektura. Prostor kaváren v návrzích a realizacích architektury v Praze první poloviny 20. století, disertační práce, FF UK, v tisku.

Autorka člámku: Eva Bendová

de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE