Dům železničářů

Dům železničářů

Na tomto místě, v dnešním Národním domě na Vinohradech (dříve Dům železničářů) organizoval pan Valtr Kraus (*6. 10. 1912) schůzi německých emigrantů. Za tuto činnost platil pokutu a měl trestní záznam.

Autorkou textu je Anna Soukupová, studentka Lauderova gymnázia v Praze.

Tento text vznikl v rámci vzdělávacího projektu „Po stopách pražských menšin/Auf den Spuren der Prager Minderheiten“. Na projektu spolupracovali studenti Lauderova gymnázia v Praze pod vedením Kláry Kuběnové se studenty školy Anna Freud Oberschule v Berlíně pod vedením Ursuly Meier. Na projektu se dále podílela berlínská organizace Rejs e.V. Finanční podporu projektu poskytl Česko-německý fond budoucnosti.

Text je založen na rozhovoru s Valterem Krausem, ID číslo (ID 13882), uloženém v Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation zpřístupněného v Centru vizuální historie Malach při Univerzitě Karlově v Praze s podporou infrastruktury LM2010013 LINDAT/Clarin.

 

de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE