Edison

Jednou z dominant současné křižovatky na Můstku je pozoruhodná stavba architektů Aleny a Jana Šrámkových z roku 1983 se zalomenými výkladci a zakončením v podobě věžních hodin. Budova postavená pro národní podnik ČKD nahradila neorenesanční obchodní a nájemní dům z přelomu století, který v prvním a druhém patře skoro třicet let hostil „nejvýše elegantní“ velkokavárnu Edison.

Již krátce po svém vzniku se Edisonka zařadila mezi četné a hojně navštěvované podniky německého korza Na Příkopech. Zatímco na začátku století cenili autoři pražských průvodců množství časopisů a místnosti pro různý druh společenských aktivit, zpráva psaná pro pražský německý list Bohemia roku 1923 se zaměřila zejména na společnost, která podnik navštěvovala, a jeho specifickou atmosféru: „Literatura, která opustila kavárnu Arco, se přestěhovala do Edisonky, jedné z nejoblíbenějších kaváren Na Příkopech,“ píše autor zprávy a má na mysli německy mluvící spisovatele, kteří zůstali po válce v Praze, například Franze Werfela, Otto Picka nebo Rudolfa Fuchse. Karikatura, která doprovází novinovou zprávu v Bohemii, detailně vykresluje tváře významného mužského osazenstva s nezbytnými doutníky a brýlemi všeho druhu a dokládá tak patřičnou intelektuální úroveň.

Jako slavná a dlouhověká velkokavárna dočkala se i nekrologu, o to smutnějšího, že její zánik předznamenal způsob konce většiny obdobných podniků na Václavském náměstí a korze Na Příkopech. Prager Presse, liberální německy psané pražské noviny, na Štědrý den roku 1929 informují: „Kavárna Edison přece jen skončila. (…) Inu, navzdory všem přáním padla za oběť komercializaci vnitřního města…“

Více o tématu:

Eva Bendová – Tomáš Dvořák – Šárka Kořínková, Pražské kavárny a jejich svět, Paseka, Praha 2008

Stáhněte si Kavárenský fenomén Václavského náměstí.

Text Kavárenský fenomén Václavského náměstí byl publikován v č.1/2014 Věstníku Klubu za starou Prahu. Celá publikace je dostupná na stránkách Klubu za starou Prahu . Klubu za starou Prahu je nepolitickým občanským sdružením, které se od svého vzniku v roce 1900 věnuje nepřetržitě ochraně památek v Praze.
Hlavní náplň činnosti Klubu je po celou dobu jeho existence v podstatě stejná: Klub sleduje proměny města, vyjadřuje se k jednotlivým přestavbám či novostavbám v Praze a v případě ohrožení památek nebo historické tváře města činí vše pro jejich záchranu.
Autorka článku: Eva Bendová
de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE