Kateřinská nemocnice

Kateřinská nemocnice

V sanatoriu u Sv. Bernardy v Kateřinské ulici bylo cca 30–40 lůžek určeno pro hospitalizaci a léčbu židovských pacientů, které ošetřovali židovští lékaři.

Židovští lékaři a lékárníci byli stejně jako právníci či inženýři krátce po Mnichovu svými árijskými kolegy navrženi k vyloučení z profesní komory a od 17. 3. 1939 nesměli pracovat ve veřejných zařízeních, od července 1939 jim pak byly uzavřeny praxe. Pouze dvě procenta lékařů židovského původu z celkového počtu lékařů v republice získalo povolení k výkonu praxe, mohli ale ošetřovat pouze členy rodiny a Židy.

O židovské komunitě v meziválečném období se dočtete ve článku Petera Salnera „Diferenciácie židovskej komunity v medzivojnovom období“

Autorka článku: Tereza Mašková

en_GB
cs_CZ pl_PL de_DE en_GB