Kavárna v Obecním domě

Kavárna v Obecním domě

„Musíme ještě do Repre, Tvrdošíjní tam mají vždy v pondělí schůzi,“ píše v prosinci roku 1918 malíř Jan Zrzavý příteli Johannesu Urzidilovi. Repre – Reprezentační dům a jeho kavárna, jak ji tehdy umělci nazývali, hostila skupinu Tvrdošíjných krátce po jejich založení, krátce po vzniku Československa, které právě v těchto místech při Repre bylo vyhlášeno.

Proč si umělci vyznávající avantgardní styl vybrali právě tuto kavárnu v pozdním secesním stylu můžeme dnes pouze domýšlet. Mezi jejich výtvarným názorem a stylem kavárny byl podstatný rozdíl. Kavárna v Reprezentačním, dnes Obecním domě však nabízela obrovské množství uměleckých revue, novin a časopisů (přes 200), byla rozlehlá, s prostorově odlišeným posezením, včetně „chambre séparée“ na galeriích a kulečníkovou hernou, byla propojená s náměstím a vyhlášena dobrou obsluhou. Podle vzpomínek Johannese Urzidila platila kavárna Obecního domu v pražském prostředí za mezinárodní podnik s posezením česko-německé bohémy.

Více o tématu:

Eva Bendová – Tomáš Dvořák – Šárka Kořínková, Pražské kavárny a jejich svět, Paseka, Praha 2008

Eva Bendová, Kavárenská architektura. Prostor kaváren v návrzích a realizacích architektury v Praze první poloviny 20. století, disertační práce, FF UK, v tisku.

Autorka článku: Eva Bendová

 

de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE