Královská obora

Period1939-1945
ThemaRestrikce
Královská obora

Židé postupně nemohli navštěvovat divadla, kina a od roku 1940 také parky a sady. 10. května 1940 jim byl zakázán vstup do Královské obory. Přitom právě Královská obora hrála v předválečném životě obyvatel Prahy velkou roli. Bylo to místo, kde se setkávali všichni Pražané bez ohledu na to, zda mluvili česky, či německy.

Hilda Arnsteinová, mladá židovská žena z německy mluvící rodiny, ještě začátkem čtyřicátých let do Královské obory chodila s dětmi svých známých. Se svými dětmi však do parků chodit nemohla. V této době Hilda prožívala velmi dramatické životní období. Její árijský manžel se s ní nechal z rasových důvodů rozvést a zakázal jí jakožto příslušnici nižší rasy se stýkat s jejich dětmi. Při rozvodu jí právník vymohl alespoň výjimku, že jako matka německých dětí nemusí nosit hvězdu. Hilda se musela přestěhovat do společného bytu s jinou židovskou rodinou. Do Královské obory chodila s dětmi svých židovských známých, kterým nebylo šest let. (pozn. Děti mladší šesti let dle říšských zákonů hvězdu nosit nemusely.)

Roku 1943 byla Hilda deportována do Terezína. Vlak odjížděl z nádraží Bubny a Hilda si myslela, že nic horšího ji potkat již nemůže. V Terezíně se v nelehkých podmínkách dožila konce války. Po návratu do Prahy však musela bojovat znovu. Tentokrát o své dvě děti, kterým hrozil odsun. Její bývalý manžel byl odsunut. Hildě se nakonec podařilo pro děti získat české občanství. V komunistickém Československu však rodina byla režimem opět šikanována, neboť otec dětí žil na Západě.

Tento text vychází z materiálů shromážděných při přípravě vzdělávacího projektu Paměť města – prostorový průvodce po Praze 7, který realizuje obecně prospěšná společnost Památník Šoa Praha. Průvodce bude veřejnosti představen během jara roku 2015.

Obecně prospěšná společnost Památník Šoa Praha je iniciátorem přeměny nádraží Bubny na moderní prostor pro veřejný dialog o šoa v nás jako stigmatu dneška. V současnosti jsou jejími hlavními aktivitami realizace přestavby a vývoj scénáře stálé expozice budoucího PAMÁTNÍKU TICHA. Zároveň také pořádá výstavy a sezónní akce na podporu vzniku památníku a připravuje vzdělávací projekty.

www.bubny.org

 

Autorka článku: Kateřina Štinglová

de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE