Lublaňská 57, Nemocnice

Lublaňská 57, Nemocnice

Do r. 1940 v tomto domě sídlil útulek pro židovské dívky, po jeho přestěhování a přestavbě budovy zde byla zřízena nemocnice s kapacitou zhruba pěti desítek lůžek pro židovské pacienty. Spolu s nemocnicí v nedaleké Kateřinské ulici šlo o jediné dvě pražské nemocnice, kde se za protektorátu mohly léčit osoby označené za Židy či židovské míšence. Obě zařízení financovala židovská obec.

O židovské komunitě v meziválečném období se dočtete ve článku Petera Salnera „Diferenciácie židovskej komunity v medzivojnovom období“

Autorka článku: Tereza Mašková

en_GB
cs_CZ pl_PL de_DE en_GB