Mánes kavárna

Mánes kavárna

Kavárna byla součástí dnes památkově chráněného komplexu budov Mánes postaveném v čistém funkcionalistickém stylu. Navrhl jej pro Spolek Výtvarných umělců Mánes architekt Otakar Novotný, a to včetně kavárny, ideálu pražské kavárenské scény v roce 1933: „Bílá místnost, nikoliv však zase úmyslně, rafinovaně bílá, ale obyčejně bílá prostora, bez perversních plodů fantasie dekoratéra, naplněna srdečným hovorem, jakási čítárna-klub s kávou.“ (Jan E. Koula)

Restaurace a kavárna se stala ve třicátých letech důležitým místem setkávání umělců nejen ze sdružení Mánes a nejen české národnosti a měla stejně internacionální ražení jako budova sama. Do kavárny v Mánesu „se sestupovalo po kovovém schodišti a říkalo se jí ‚prádelnaʻ,“ doplňuje stručně architekt Karel Honzík.

Kavárna v Mánesu „stala se pevností a centrem naší kulturní avantgardy, často napadanou českými fašisty. Její prostorově důmyslně artikulované prostory s klubem a výstavními sály, kavárnou, dvěmi vinárnami a restaurací s terasami byly bohužel při rekonstrukci v 80. letech necitlivě modifikovány ve svůj neprospěch“ (Otakar Nový, Ohňostroj pražských barů a lokálů, Praha 1991, s.17, 27).

Více o tématu:

Eva Bendová – Tomáš Dvořák – Šárka Kořínková, Pražské kavárny a jejich svět, Paseka, Praha 2008

Eva Bendová, Kavárenská architektura. Prostor kaváren v návrzích a realizacích architektury v Praze první poloviny 20. století, disertační práce, FF UK, v tisku.

 

Autorka článku: Eva Bendová

cs_CZ
en_GB pl_PL de_DE cs_CZ