Městská knihovna

Městská knihovna

Roku 1942 se stal ředitelem Městské knihovny v Praze Jan Grmela, který za První republiky překládal všechny známé pražské německé autory. Grmelovy překlady se od počátku 20. let objevovaly v Prager Presse. Nejvíce psal pro plzeňský literární a umělecký časopis Pramen, vydávaný Janem Vrbou: publikoval zejména překlady Huga Saluse, Franze Kafky a Franze Werfela. Pro Literární noviny tvořil Grmela v letech 1928–29 sloupky Německá Praha literární.

Jan Grmela studoval na Karlově univerzitě (dějiny umění, filosofii a práva) a nastoupil úřednickou dráhu v městské správě. Za protektorátu se tak zařadil mezi městskou úřední honoraci. Ve svých článcích, jež vydal r. 1944 v brožuře Dělník a kniha, je jasně patrná rétorika konformní vůči režimu. V květnu 1945 byl zatčen jako „kolaborant“ a suspendován.

Do své smrti žil pak v ústraní. V 50. letech publikoval překlady, mj. Nestroye a Lessinga. Jedna z jeho posledních prací je nevydaný manuskript Pražští Němci a němečtí Židé (1954).

Text je zkrácenou a upravenou verzí textů výstavních panelů výstavy Praha-Prag 1900-1945. Literaturstadt zweier Sprachen, vieler Mittler, kterou pořádal Adalbert Stifter Verein München.

de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE