Městská knihovna

Městská knihovna

Každodenní život uprchlíků z Říše byl utvářen především nezaměstnaností. Bylo jim zapovězeno přijmout jakoukoliv práci. Ubytovací poměry byly občas tak hrozné, že se mnoho uprchlíků pokoušelo raději trávit den jinde. Sedávali například celé hodiny po pražských kavárnách. Dalším místem, kde se uprchlíci zdržovali, byla Městská knihovna.

„Mnozí uprchlíci vyhledávali kavárny i proto, aby si zde mohli přečíst noviny, na jejichž zakoupení neměli peníze. Řada z nich ze stejného důvodu vysedávala ve studovnách knihoven – především Městské knihovny na Mariánském náměstí. Její ředitel Jan Thon aktivně podporoval německé uprchlíky (…) a zajistil jim volný vstup.“[1]

Více o tématu:

Další texty autora naleznete na tomto odkazu.

[1]Čapková, Kateřina, Frankl, Michal, Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem, 1933-1938. Praha 2008, s. 150.
Autor článku: Thomas Oellermann
en_GB
cs_CZ pl_PL de_DE en_GB