Na Perštýně 6

Na Perštýně 6

V druhém patře domu stojícího v ulici Na Perštýně č. p. 6 bývalo pražské ústředí sionistických socialistů, přesněji řečeno sociálních demokratů (Poale Zion). Během první světové války zde byla zřízena škola pro děti haličských uprchlíků, členové strany se v rámci svých možností snažili pomáhat uprchlíkům v jejich bídném sociálním postavení. Deseti- a statisícové zástupy uprchlíků byly ovšem využity i k propagačním a ideologickým cílům. Existence uprchlíků měla dokazovat nutnost založení národního státu v Palestině, který by navždy vyřešil tzv. židovskou otázku a především antisemitismus. Mezi uprchlíky byli získáváni noví příznivci hnutí. Centrála Poale Zion zažila těsně po válce to, co jiné sociálně-demokratické strany. Došlo ke střetu mezi zastánci a odpůrci III. internacionály a brzy k definitivnímu rozdělení, které doprovázelo spory o správnost politického směřování. Kurz v československé Poale Zion určovali spíše zastánci komunistického směřování. Dům Na Perštýně 6 se dokonce stal přechodným sídlem celého českého komunistického hnutí poté, co jeho zástupci museli opustit Lidový dům. Poale Zion přechodně zanikla a naopak vznikla Židovská komunistická strana (květen 1921), která se na podzim téhož roku sloučila s ostatními komunistickými stranami v Československu, a vytvořila tak jednotnou Komunistickou stranu Československa.

O židovské komunitě v meziválečném období se více dočtete ve článku Petera Salnera „Diferenciácie židovskej komunity v medzivojnovom období“

 

Autoři článku: Vít Strobach,Daniela Bartáková

cs_CZ
en_GB pl_PL de_DE cs_CZ