Německé kasino

Německé kasino

V Německém kasinu (Německém, později Slovanském domě) v ulici Na Příkopech sídlilo sdružení umělců a spisovatelů Concordia, jehož členem byl mj. i Friedrich Adler – jeden z vůdčích reprezentantů pražské německé literatury.

Adler přeložil do němčiny řadu českých literárních děl, např. i libreto ke Smetanově Prodané nevěstě. Významně se přátelil s dalším literátem a překladatelem, Jaroslavem Vrchlickým, jehož díla též převáděl z češtiny. Adler Vrchlického považoval za „nejvýznamnější básnický zjev české literatury“.

Vedle toho byl Adler činný v mnoha kulturních sdruženích. Byl předsedou Čtenářské a řečnické síně německých studentů, členem Německé společnosti věd a umění a členem poroty Československé státní ceny pro literaturu německého jazyka.

Text je zkrácenou a upravenou verzí textů výstavních panelů výstavy Praha-Prag 1900-1945. Literaturstadt zweier Sprachen, vieler Mittler, kterou pořádal Adalbert Stifter Verein München.

de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE