Pomocná transportní služba

Pomocná transportní služba

V Dlouhé ulici č. 33 sídlila řada židovských organizací, např. pomocná transportní služba (Transporthilfe, Hilfsdienst) – dobrovolníci z řad židovské mládeže pomáhající občanům zařazeným do transportu s balením zavazadel a jejich dopravou na shromaždiště –, Židovské ústředí práce – přidělovalo nezaměstnané židovské muže (vyloučené z profesního života) na pomocné práce, např. na odklízení sněhu či stavební práce. Dále zde sídlila redakce týdeníku Židovské listy (Jüdisches Nachrichtenblatt), který vydávala pražská Židovská náboženská obec, nebo sionistické středisko Makabi aj.

Nacházelo se zde také skladiště tzv. Treuhandstelle, speciálního oddělení pražské Židovské náboženské obce pověřeného likvidací vybavení bytů po deportovaných z Prahy. Na agendu dohlížela Ústředna pro židovské vystěhovalectví (Zentralstelle für jüdische Auswanderung), resp. později Ústřední úřad pro úpravu židovské otázky (Zentralamt für Regelung der Judenfrage). V tomto skladišti byly uloženy kufry, knihy, noty, starožitnosti, lednice aj. Na opačném konci ulice, v č. 5, se skladovaly obrazy, porcelán, sklo, kožichy, klavíry či umělecké lustry aj. Další sklady byly např. v Maiselově, Široké, Haštalské, Dušní nebo Jeruzalémské ulici (často v uzavřených synagogách).

O čtyři domy vedle, v č. 41, sídlil do svého zrušení r. 1941 Ústřední sionistický svaz – Palestinský úřad, který pod hlavičkou všech sionistických organizací připravoval zájemce na život v Palestině a vystěhování. Zde fungovala asi také poslední kavárna přístupná Židům, nazývala se Aschermann a zrušena byla r. 1943.

 

Autorka článku: Tereza Mašková

en_GB
cs_CZ pl_PL de_DE en_GB