Prager Tagblatt

Prager Tagblatt

Roku 1924 vstoupil do redakce Prager Tagblattu spisovatel Max Brod, dle svého dopisu Leoši Janáčkovi „aby pravidelně referoval o českém umění a kultuře, což je zajisté velkým pokrokem ve směru porozumění mezi národy“.

Právě Leoš Janáček patřil – vedle Franze Kafky či Jaroslava Haška – k nejvýznamnějším Brodovým „objevům“. Poté, co napsal nadšený článek o premiéře jeho opery Její pastorkyňa, přeložil i její libreto do německého jazyka. Přeložil též libreta k operám Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos a Z mrtvého domu.

Roku 1939 musel Brod oba národy opustit: utíkal před nacisty do Palestiny. Až do své smrti žil pak tento přesvědčený sionista v Tel Avivu, maje na svém psacím stole poslední telefonní seznam z rodného města.

Text je zkrácenou a upravenou verzí textů výstavních panelů výstavy Praha-Prag 1900-1945. Literaturstadt zweier Sprachen, vieler Mittler, kterou pořádal Adalbert Stifter Verein München.

de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE