Sídlo sovětské kontrarozvědky Směrš

Sídlo sovětské kontrarozvědky Směrš

Vila, která dnes spadá do správy Ministerstva obrany a v níž sídlila v protektorátních letech Ústředna pro židovské vystěhovalectví (Zentralstelle für jüdische Auswanderung), začala v květnu 1945 sloužit účelům sovětské kontrarozvědky Směrš (Směrť špionam, tj. smrt špionům), organizaci zaměřující se na likvidaci údajných zrádců v jednotkách Rudé armády. Ta se ale po osvobození Československa orientovala na zatýkání a deportace potenciálně protisovětských živlů z řad ruské emigrace. Ve vile v Dělostřelecké ulici probíhaly výslechy zadržených emigrantů (část z nich přitom měla již řadu let československé občanství), objekt se pro mnohé z nich stal poslední zastávkou před deportací z Prahy, někteří lidé byli i přímo zde zavražděni.

Deportovaní emigranti byli po převozu do SSSR odsuzováni k mnohaletým trestům často za údajné protirevoluční aktivity z doby občanské války či za činnost v exilových spolcích, časopisech či politických uskupeních. Jen malá část z nich se v padesátých letech do Československa vrátila.

Nejznámější zdokumentovaný případ ze střešovického domu je násilná smrt Vladimíra Rafalského, jenž přišel do Prahy ještě jako diplomatický zástupce Kerenského prozatímní vlády a žil zde až do svého zatčení 11. května 1945.

Text vznikl ve spolupráci se spolkem Živé město za finanční podpory Městské části Praha 6.
Autor článku: Jakub Hauser

de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE