Šternberkova 10

Period1939-1945
ThemaHolokaust
Šternberkova 10

V tomto domě až do svého odjezdu do Terezína bydlel významný poválečný historik holocaustu Miroslav Kárný. Jako student byl členem Mladé kultury, odnože Ligy pro lidská práva. Dalšími členy byli např. Pavel Tigrid či Jiří Orten. Po rozpuštění Mladé kultury byl Miroslav Kárný zapojen do odbojové činnosti. V listopadu 1941 odjel s tzv. Aufbaukomandem složeným z mladých mužů připravit Terezín pro nadcházející transporty. Zde spolupracoval s dalšími 150 lidmi v odbojové skupině, která nebyla během války odhalena. Z Terezína byl deportován do Osvětimi, z níž po nějaké době odjel do Kauferingu, pobočného tábora Dachau. Absolvoval pochod smrti a v Allachu, dalším pobočném táboru Dachau, byl osvobozen Američany.

Od devadesátých let jako hlavní editor připravoval k vydání Terezínské pamětní knihy, knihy obsahující seznam všech deportovaných lidí z území Protektorátu Čechy a Morava, z Rakouska a Německa.

Citujme z předmluvy Václava Havla k prvnímu vydání Terezínské pamětní knihy:

„Soudím, že jsou dva hlavní důvody, proč si musíme všechny hrozné děje, jimž je tato kniha věnována, znovu a znovu připomínat. Především nás k tomu vede docela přirozená úcta k nekonečnému utrpení našich bližních a k jejich památce, naše přirozená povinnost ctít jejich oběti a udržovat tím ono zvláštní souručenství mrtvých a živých, předků a potomků, které je jedním ze základů existence každého zdravého lidského společenství vědomého si své vlastní totožnosti, totožnosti opřené o jasné vědomí kontinuity a smyslu všeho dobrého a zlého, co mu bylo dáno prožít. Druhým důvodem je trvalé a nepřetržité živé varování, které k nám zaznívá z osudu všech těchto obětí násilí, krutosti, fanatismu, zvrácené ideologie a lidské podlosti. Je to varování, že nebudeme-li čelit zlu v jeho prvopočátcích, při jeho prvních nenápadných projevech, pak riskujeme, že později mu buď už čelit nedokážeme, anebo mu budeme schopni čelit jen novými lidskými oběťmi….“ [1]

Autorkou textu je Kateřina Štinglová.

[1] Terezínská pamětní kniha. Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941-1945. Díl první. 1. vydání. Nadace Terezínské iniciativy, Melantrich 1995, s. 7.

Tento text vychází z materiálů shromážděných při přípravě vzdělávacího projektu Paměť města – prostorový průvodce po Praze 7, který realizuje obecně prospěšná společnost Památník Šoa Praha. Průvodce bude veřejnosti představen během jara roku 2015.

Obecně prospěšná společnost Památník Šoa Praha je iniciátorem přeměny nádraží Bubny na moderní prostor pro veřejný dialog o šoa v nás jako stigmatu dneška. V současnosti jsou jejími hlavními aktivitami realizace přestavby a vývoj scénáře stálé expozice budoucího PAMÁTNÍKU TICHA. Zároveň také pořádá výstavy a sezónní akce na podporu vzniku památníku a připravuje vzdělávací projekty.

www.bubny.org

 

Autorka článku: Kateřina Štinglová

de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE