Ve Smečkách 27

Ve Smečkách 27

V ulici Ve Smečkách měl sídlo Bildungsverein deutscher Arbeiter (Vzdělávací spolek německých pracujících). Tato sociálnědemokratická organizace získala po Mnichovské dohodě značný význam, protože zde sudetoněmečtí odpůrci nacionálního socialismu, kteří uprchli z pohraničí, dostávali potvrzení o příslušnosti k Sociální demokracii, podklad pro získání víza do dalších států. Každodenním výjevem proto byly dlouhé fronty, které se táhly až dolů k Václavskému náměstí. [1]

„Ve stranické kanceláři panovala hektická aktivita, neboť jsme museli dostat ohrožené lidi do bezpečí, protože mnoho z těch, kteří buď šli domů s nadějí, že se jim nic nestane, aby přivedli zpátky ženy nebo matky, nebo těch, kteří byli Čechy jednoduše z vnitrozemí odsunuti, dostali se do KZ, káznice nebo byli, v lepším případě, vyhnáni.“

Více o tématu:

Další texty autora naleznete na tomto odkazu.

[1]Sippl, Olga. So war mein Leben, bez místa 2009, str. 28.
Autor článku: Thomas Oellermann
cs_CZ
en_GB pl_PL de_DE cs_CZ