Veverkova 25

Veverkova 25

V krásném rohovém funkcionalistickém nájemním domě, postaveném v roce 1938, bydlela těsně před válkou i po válce Doris Elsnerová (nar. 1924). Doris měla židovského tatínka a křesťanskou německy mluvící maminku. Spolu se svojí sestrou a s tatínkem byla internována v Terezíně, kde se provdala. Dobrovolně se pak rozhodla následovat svého manžela, který byl zařazen do transportu do Osvětimi. Manžel nepřežil, ona zázrakem ano. Zahynul také její otec. Sestra zůstala za války v Terezíně a válku přežila.

Po příjezdu do Prahy na konci května 1945 musela Doris zažádat o československé občanství, protože její rodiče za ní v roce 1930 při sčítání lidu uvedli národnost německou. Doris vzpomíná:

„A potom začal ten cirkus, sestra mi říkala: ‚Musíš si zažádat o československé občanství.‘ A já jsem říkala: ‚Proč? Vždyť jsem se tady narodila.‘ V Bartolomějský na policii se mě ptali, jakou jsem měla mateřskou řeč. A já jsem říkala: ‚Německou.‘ – ‚A jaké školní vzdělání?‘ – ‚No německé školy.‘ – ‚A co je vlastně na vás českýho?‘ A já jsem na to říkala: ‚No já jsem se tady narodila. Já jsem se vrátila domů, do Prahy.‘ No a x-krát mě volali, víte? Potom maminka mi dala nějaké peníze na vkladní knížku, co jsem měla už jako dítě. Ale tam bylo napsáno: Doris Elsner, moje dívčí jméno, nebylo tam -ová. Okamžitě mi tu vkladní knížku zabavili. Tak zase na ředitelství Poštovní spořitelny, než to uvolnili. Co mi ještě vyvedli? Pak jsme šli s maminkou nějak do kina odpolene nebo na procházku, přišli jsme zpátky a zapečetěnej byt. Už jsme se domů nedostaly.“ Až s pomocí přátel, kteří bojovali u československé jednotky v Británii, byl byt po delších jednáních znovu otevřen.“

Literatura

Barbora Čermáková a David Weber (vyd.): Československu věrni zůstali. Životopisné rozhovory s německými antifašisty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 2009, s. 259–261.

 

Autorka článku: Kateřina Čapková

en_GB
cs_CZ pl_PL de_DE en_GB