Vinohradská synagoga

Vinohradská synagoga

Největší pražská synagoga stála na Vinohradech. Budovu pro dva tisíce sedících věřících navrhl stavební rada Wilhelm Stiassny z Vídně a zasvěcena byla v září 1896. Byla symbolem moderního neortodoxního židovství v celých Čechách. Ačkoliv vinohradská židovská obec představovala jednu z největších v předválečném Československu, většina jejích členů synagogu navštěvovala jen párkrát do roka na nejvýznamnější svátky.

Pravděpodobně na podzim 1939 po odjezdu posledního vinohradského rabína se z obytných prostor v boční přístavbě synagogy stal útulek pro malé děti. Poté, co byly všechny židovské modlitebny na podzim 1941 uzavřeny, se ze synagogy stalo skladiště zabavených uměleckých předmětů, tkanin, šicích strojů a jízdních kol – Treuhandstelle č. 7. Dětský útulek byl zrušen.

V únoru 1945 byla synagoga při bombardování Prahy spojenci poškozena a nacisté nepovolili její hašení. V r. 1951 byla zbourána.

O židovské komunitě v meziválečném období se dočtete ve článku Petera Salnera „Diferenciácie židovskej komunity v medzivojnovom období“

 

Autorka článku: Tereza Mašková

de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE