Židovská náboženská obec v Praze

Židovská náboženská obec v Praze

Pražské židovské náboženské obci podléhaly od července 1939 všechny židovské obce v protektorátu. Židovská obec byla nucena spolupracovat s nacisty, od září 1939 prováděla registraci židovského obyvatelstva a od podzimu 1941 do jara 1945 posílala předvolání do transportů a zařizovala deportace (výběr osob do transportů zajišťovala Ústředna pro židovské vystěhovalectví). Obec také vybírala poplatky a daně vyměřené speciálně pro Židy. V r. 1943 byla Židovská náboženská obec změněna na Židovskou radu starších, která se přímo podílela na organizaci deportací. Zaměstnanci byli zejména židovští manželé, k jejichž deportaci došlo pak až v lednu 1945.

O několik domů vedle, v čísle 10, bylo skladiště Treuhandstelle č. 14 , kde byly uschovány tašky, kufry, porcelán, knihy nebo nábytek.

O židovské komunitě v meziválečném období se dočtete ve článku Petera Salnera „Diferenciácie židovskej komunity v medzivojnovom období“

 

Autorka článku: Tereza Mašková

de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE