Varšava

Divoši, zrůdy a lidské kuriozity: populární zábava v Praze 1870-1928

22.6. 17:30

()

Veřejná vystoupení „divochů“, „liliputánů“, „siamských dvojčat“ a dalších „lidských kuriozit“ patřila k populární zábavní kultuře Prahy již od počátku 19. století. Obyvatelé Prahy se jejich prostřednictvím seznamovali s příslušníky cizích kultur, ale i s poznatky moderních věd o člověku a lidském těle. Procházka po místech spojených s veřejným vystavováním „kuriozit“ představí tuto zapomenutou tradici zábavní kultury v Praze a zároveň poslouží jako příležitost k diskuzi o příčinách popularity tohoto druhu zábavy na přelomu 19. a 20. století i jejich postupného úpadku v meziválečném Československu. Procházkou provádí historik Filip Herza. Akci pořádá projekt "Praha sdílená a rozdělená" Multikulturního centra Praha | vstupné zdarma | procházka je bezbariérová |Střelecký ostrov (v prostoru pod schodištěm vedoucím z mostu Legií

 

budoucí
procházky