Varšava

Divoši, zrůdy a lidské kuriozity: populární zábava v Praze 1870-1928

21.9. 18:00

(Střelecký ostrov, Praha)

Opakování veleúspěšné procházky!Veřejná vystoupení „divochů“, „liliputánů“, „siamských dvojčat“ a dalších„lidských kuriozit“ patřila k populární zábavní kultuře Prahy již od¨počátku 19. století. Obyvatelé Prahy se jejich prostřednictvím seznamovali s příslušníky cizích kultur, ale i s poznatky moderních věd o člověku a lidském těle. Konfrontace s „jinakostí“ přitom hrála důležitou roli v tom jak Pražané počátku 20. století vnímali vlastní tělesnost, rozdíly mezi pohlavími a rasami i pozici Čechů jako národa v kontextu koloniálního panství. Procházka po místech spojených s veřejným vystavováním „kuriozit“ představí tuto zapomenutou tradici zábavní kultury v Praze a zároveň poslouží jako příležitost k diskuzi o příčinách popularity tohoto druhu zábavy na přelomu 19. a 20. století, i jejich postupného úpadku v meziválečném Československu. Procházkou provádí historik Filip Herza.

Akci pořádá projekt Praha sdílená a rozdělená Multikulturního centra Praha | vstupné zdarma | procházka je bezbariérová |Střelecký ostrov (v prostoru pod schodištěm vedoucím z mostu Legií).

Více informací o projektu: zde

Za podporu projektu děkujeme našim donátorům Robertu a Marcii Popperovým.


 

budoucí
procházky