Varšava

Do kavárny! Juliš, Continental nebo Metro?

23.11. 15:00

(Můstek, Na Příkopě 1 (fy New Yorker))

Společenský život umělecké bohémy meziválečné Prahy sledovaný přímo na místech, kde se odehrával. Síť vztahů česko-německé Prahy vepsaná do kamene.

Komentovaná procházka po pražských kavárnách, které se staly součástí života pražské bohémy a utvářely kontakty mezi umělci různých národností i generací. „Kavárny se stávají pražskou specialitou, fungují jako lidové kluby, kde je možno vyřídit svou korespondenci a obchodní záležitosti nebo mají ráz veřejných čítáren“. (Praha svým hostům, 1935)

Procházka s historičkou umění Evou Bendovou zakončená v jedné z kaváren, kde své básně o současné Praze představí básník Vít Janota. Součást projektu Praha sdílená a rozdělená Multikulturního centra Praha.

budoucí
procházky