Varšava

Pro školy

Procházek o osudech uprchlíků před nacismem se již zúčastnilo více než 700 českých a německých studentů. Připojte se s vaší třídou také!

Již více než třicet skupin českých a německých studentů navštívilo bývalý Německý dům (dnes Slovanský dům), Masarykovo nádraží, Jeruzalémskou synagogu a Hlavní nádraží. Na jednotlivých stanovištích analyzovali a diskutovali nad dobovými texty či filmovými záběry.

Pro tuto aktivitu mají studenti k dispozici tablety. Společně řeší úkoly a diskutují problémy v menších skupinkách. Procházka trvá zhruba hodinu a půl a v případě nepříznivého počasí je možné strávit část programu ve vnitřních prostorách.

Spouštíme registraci na termíny procházek v červnu, září a říjnu 2017!

Pro přihlášení nebo více informací se obraťte na koordinátora projektu Mgr. Tomáše Houdka na e-mailu tomas.houdek@mkc.cz. nebo na telefonním čísle 602 489 170.

"Nevím, co budeme zítra jíst." Uprchlíci před nacismem v Praze

Interaktivní program pro studenty 9. ročníků základních a všech typů středních škol

V napjaté atmosféře konce třicátých let se Praha postupně stala útočištěm nejen pro uprchlíky před nacismem z okolních zemí, ale také pro několik stovek tisíc obyvatel vyhnaných po obsazení Sudet.

Dokonce i proslulé Rychlé šípy se tehdy rozhodli své pracně vydělané peníze namísto opravy klubovny darovat „uprchlíkům ze zabraného území“, kteří přišli do Prahy bez koruny v kapse a nevěděli, „co budou zítra jíst“.

Během interaktivního tříhodinového programu pořádaného Multikulturním centrem Praha a Oddělením vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů budou studenti v okolí Václavského náměstí pracovat s dobovými články, fotografiemi a příběhy pamětníků.

Pro koho?

žáci 9. tříd ZŠ, žáci SŠ

Kdy?

březen, duben a květen 2017

Doba trvání?

3 hodiny

Obohaťte výlet vaší třídy do Prahy zajímavou aktivitou! Poznejte Prahu trochu jinak a zúčastněte se se svou třídou zajímavé aktivity!

Pro přihlášení nebo více informací se obraťte na zuzana.schreiberova@mkc.cz.

Václavské náměstí v perspektivách – Pracovní listy k výuce o historii a současnosti Václavského náměstí

Příručku k výuce českých dějin první poloviny 20. století autorů Terezy Rejškové a Milana Hese si můžete stáhnout zde.

8 metodických listů představuje 8 míst na Václavském náměstí a obsahuje řadu aktivit pro užití ve třídě i v terénu, přímo v prostorách Václavského náměstí. Místa slouží jako ilustrace zásadních okamžiků českých dějin. Zážitek přímo na místě dějinných událostí, bohatý vizuální materiál i soubor otázek a úkolů studenty učí kritické práci s historickými prameny a umožňuje vidět paralely a spojnice se současností.

Jako doprovodný materiál můžete využít úroveň Václavské náměstí naší interaktivní paměťové mapy.

Tištěná mapa

Pro výuku o tématech holokaust, kolaborace a uprchlíci z nacistického Německa, můžete užít tištěnou mapu Praha sdílená a rozdělená 1933–1945. Mapu si můžete stáhnout zde či si ji můžete vyzvednout v:

  • kanceláři Prague City Tourism (Arbesovo nám. 4, Praha 5; Rytířská 31, Praha 1),
  • Městské knihovně (Mariánské nám. 1, Praha 1),
  • a Multikulturním centru Praha (Náplavní 1, Praha 2).

Mapa je zdarma.

Mapový podklad pro tištěnou mapu poskytlo sdružení Auto*Mat (Zelená mapa Prahy).

Projekt Praha Sdílená a rozdělená na školách – společný projekt Po stopách pražských menšin/Auf den Spuren der Prager Minderheiten studentů pražského Lauderova gymnázia a berlínské střední školy Anna Freud Oberschule

Sedmdesát let po osvobození koncetračního tábora v Osvětimi se sešli světoví státníci, přeživší a jejich potomci na dějišti jedné z nejděsivějších událostí evropských dějin 20. století, na místě bývalého koncentračního tábora v Osvětimi. Tento rok to bylo ještě za přítomnosti přeživších. Může jít ale o rok poslední, kdy pamětníci zprostředkují bezmeznost individuálního utrpení, které tragedie šoa znamenala.

V tentýž den se studenti pražského Lauderova gymnázia sešli se studenty berlínské střední školy Anny Freudové (Anna-Freud-Oberschule). Během projektového dne pořádaného k připomenutí 70. výročí osvobození Osvětimi prezentovali výsledky projektu, který společně realizovali. Od září roku 2014 pátrali studenti v archivech Židovského muzea v Berlíně, Židovského muzea v Praze a v Centru vizuální historie Malach po osudech poznamenaných tragedií šoa spjatých s Prahou či Berlínem. Výsledky svého pátrání studenti zpracovali rozmanitými způsoby, v podobě komiksu, domina, eseje, krátkého filmu, kvízu, fotografie. To, co započalo jako dílčí projekt spolupráce dvou tříd ze dvou škol, kdy studenti berlínské školy navštívili Prahu a pražští studenti Berlín, se nakonec díky iniciativě pedagogů berlínské školy rozrostlo v téměř celoškolní projekt berlínské školy. Tematický okruh se rozšířil o témata jako je odboj, uprchlíci nejen před nacismem, ale i uprchlictví v současném světě, multikulturalismus, xenofobie, rasismus, antisemitismus. Prezentace probíhaly od desíti ráno do tří hodin odpoledne v hlavních prostorách a přilehlých třídách berlínské školy.

Individuální osudy, které studenti vyhledali a zpracovali, ale neožily pouze během projektového dne. Po celou dobu projektu autoři výstupů osudy „svých“ pamětníků žili, porovnávali jejich osudy s osudy svými, politickou situaci, ve které jimi vybrané osobnosti vyrůstaly, s politickou situací současnou. Můžeme doufat, že takto se připomínání šoa nepromění v ceremonii státníků, ale nejhlubší odkaz zůstane uchován i pro dobu, kdy tu již živí svědci nebudou.

Výsledky práce studentů Lauderových škol i školy Anny Freud budou v podobě anotací k jednotlivým geografickým místům zveřejněny na interaktivní internetové mapě Praha sdílená a rozdělená.

Nadcházející
události