Varšava

Události

Komentované procházky projektu Praha sdílená a rozdělená představují multikulturní historii Prahy 20. století a její proměny v následku měnící se geopolitické situace. Dozvíte se, jak se místní, přistěhovalci a uprchlíci jazykově, etnicky, nábožensky identifikovali, kde se nacházely jejich spolky a kulturní instituce a jak zasáhla druhá světová válka, holocaust i éra komunismu do jejich soužití.

Přijďte na naši komentovanou procházku, kde Vás provedeme po kavárnách, kinech, kostelích a synagogách, domech, kde Pražané nejen vedli své každodenní životy, ale kam byl některým z nich později zamezen přístup, kde se skrývali před nacistickou perzekucí a kde se udály další napínavé příběhy první poloviny 20. století.

Proběhlé akce

Pondělí 21. března 2016; sraz v 18.00 před Šporkovým palácem v Hybernské ulici

Rasově motivované vraždy českého postsocialismu

Mezi lety 1990 a 2001 zažily české části Československa, později Česká republika, vlnu rasově motivovaného násilí, které z velké části souviselo se subkulturou rasistických skinheads. Vlna zločinů z nenávisti se nevyhnula ani Praze a některé z nich způsobily do té doby nevídanou aktivizaci občanské společnosti na protirasistických principech. Tu se v různé míře snažila vytěžit tehdejší politická reprezentace. Bylo by ale tragickým omylem vytěsňovat rasově motivované násilí do 90. let a mezi skinheady. Řada těchto zločinů se mohla uskutečnit jen kvůli převládajícím náladám ve společnosti a nevšímavosti nebo více či méně tichému souhlasu nesubkulturní většiny. Projevy rasově motivovaného násilí nevymizely ani v novém tisíciletí, kdy našly souvislost s ekonomickou krizí po roce 2008 i současnou vzrušenou debatou o uprchlictví.

Provází historik Ondřej Daniel, spoluzakladatel Centra pro studium populární kultury.

Úterý 8. března 2016; sraz v 18.30, Václavské náměstí u Café Tramvaj 11

Po stopách bojů za volební právo žen

V roce 1905 Praha zažívala demonstrace, jaké do té doby nikdy neviděla. Ve vzduchu byla otázka tzv. všeobecného a rovného volebního práva. O tom, že by tato „všeobecnost“ měla zahrnovat také ženy, se ale mužští řečníci nezmiňovali. Jak tuto dobu společenského kvasu prožívaly v Praze ženy bojující za volební právo? Procházka nás zavede na místa, kde se na počátku 20. století scházely, dojednávaly taktiku, pořádaly schůze a manifestovaly.

Provází politoložka Jitka Gelnarová.

Úterý 24. listopadu 2015; sraz v 17.00 na Malostranském náměstí

Čekárna Praha – Praha jako útočiště uprchlíků před nacismem

Mezi lety 1933 a 1938 se Praha stala dočasným útočištěm uprchlíků z nacistického Německa, Židů a odpůrců režimu národního socialismu. Mnichovský anšlus a vyhlášení protektorátu nebyl pouze koncem jejich bezpečného útočiště, spolu s nimi tentokrát odcházeli i českoslovenští občané – Češi, Židé a sudetští antifašisté. Dramatické osudy uprchlíků z let 1933 a 1938/39 znovu ožijí během procházky po místech, do kterých se jejich osudy vepsaly, která poukáže na obecnější otázky uprchlictví v současném světě.

Provází historik Thomas Oellermann.

Úterý 13. října 2015 a sobota 7. listopadu 2016; sraz v 17:00 Náměstí svobody před ZŠ Emy Destinnové

Dejvice a ruská meziválečná emigrace

Pro dějiny ruské meziválečné emigrace, v rámci níž se v Československu ocitlo kolem 25 000 běženců z území bývalého carského Ruska, zaujímají Dejvice a Bubeneč zcela zvláštní postavení. Právě zde – v nově budovaných čtvrtích Dejvic a Bubenči – se koncentrovala ruská diaspora (údajně se běžně užívalo spojení „dejvičtí Rusové“) a v několika ruských družstevních domech žila významná část intelektuální elity emigrace.

Provází kunsthistorik Jakub Hauser

Wednesday 17th of June 2015 at 6pm under the horse’s tail on Václavské náměstí

Walk with Chad Bryant - Collaboration, Denunciations, and Agents Provacateurs: Tracing out the Disturbing Life of Jiří Arvéd Smíchovský

Our walk will follow the life of Jiří Arvéd Smíchovský, a Czech-speaking Praguer who, shortly after the Nazi occupation, became one of the most notorious agents within the Nazi Sicherheitsdienst, or Security Service. What led Smichovský – a Czech fascist, occultist, and freemason before the occupation – to join the Security Service? Whom did he betray and denounce, and for what purpose? The talk will use Smíchovský to probe broader questions related to collaboration and denunciation under Nazi occupation, as well as the key role that denunciation played in the deportation of Prague’s Jews. The walk will conclude with a discussion of the postwar retribution trials. In 1947, after serving as an expert witness against many of his fellow Nazi agents, Smíchovský was sentenced to life in prison. There he spied on his fellow inmates for the Communist secret service, or StB.

Chad Bryant is Associate Professor of Central and Eastern European History at the University of North Carolina at Chapel Hill. He is author of Prague in Black: Czech Nationalism and Nazi Rule (Harvard University Press, 2007), which has recently been translated into Czech as Praha v černém: Nacistická vláda a český nacionalismus (Argo, 2013)

Pondělí 22. června 2015; sraz v 17.00 na Malostranském náměstí

Komentovaná procházka ke světovému dni uprchlíků: Čekárna Praha – Praha jako útočiště uprchlíků před nacismem

Mezi lety 1933 a 1938 se Praha stala dočasným útočištěm uprchlíků z nacistického Německa, Židů a odpůrců režimu národního socialismu. Mnichovský anšlus a vyhlášení protektorátu nebyl pouze koncem jejich bezpečného útočiště, spolu s nimi tentokrát odcházeli i českoslovenští občané – Češi, Židé a sudetští antifašisté. Dramatické osudy uprchlíků z let 1933 a 1938/39 znovu ožijí během procházky po místech, do kterých se jejich osudy vepsaly, která poukáže na obecnější otázky uprchlictví v současném světě.

Provází historik Thomas Oellermann.

Středa 13. května 2015; sraz v 17.00 na Veletržní 20 – Parkhotel u pamětní desky

Paměť města – shromaždiště uprostřed města

V bezprostředním okolí Veletržního paláce, uprostřed moderního města, byli od roku 1941 shromažďováni židovští obyvatelé protektorátu. Za přihlížení mlčící většiny procházeli Veletržní ulicí na nádraží Bubny, kde nasedali do vagónů a odjížděli do neznáma. Většina z nich se nevrátila, jejich osudy měly být zapomenuty. Paměť míst ale zůstává.

Provází historik a režisér Pavel Štingl.

Úterý 12. května 2015 a pátek 15. května 2015; sraz v 18.00, Václavské náměstí u koně

Kolaborace, donašečství a agenti provokatéři: po stopách Jiřího Arvéda Smíchovského

Procházka sleduje život Jiřího Arvéda Smíchovského, česky mluvícího Pražana, který se brzy po začátku nacistické okupace stal nechvalně známým kolaborantem tajné služby. Sledováním jeho osudu se otevře širší téma kolaborace a udávání za protektorátu. Procházka bude zakončena diskuzí o kolaboraci, odboji a rezistenci obyvatel Protektorátu.

Provází historik Pavel Baloun.

Konference Praha sdílená a rozdělená: Interkulturní paměť ve veřejném prostoru

Středa 15. 4. 2015 12.00–17.45, Impact Hub Drtinova 557/10, 150 00, Praha 5 – Smíchov

Města a místa jsou nositeli symbolických významů a výkladů minulosti. Jak jsou tyto významy utvářeny, prezentovány a jaký je jejich vztah k současné národní identitě? Jak se historie menšin vpisují či nevpisují do paměti města a jaký je alternativní výklad sdílených míst paměti? Jak lze tyto alternativní výklady prezentovat pomocí komentovaných procházek a on-line map a jaké je jejich užití ve vzdělávání?

Své projekty představí a o nejrůznějších aspektech paměti města a místa, jakož i o zkušenostech s užitím komentovaných procházek a on-line map budou diskutovat čeští i zahraniční odborníci.

Součástí konference je i komentovaná procházka s Thomasem Oellermannem: Čekárna Praha – Praha jako útočiště uprchlíků před nacismem.

Více se dozvíte v pdf pozvánce

Zprávu z proběhlé konference si můžete stáhnout zde.

 DSCN8158.JPG  DSCN8161.JPG  DSCN8177.JPG

Úterý 5. 5., sraz v 17.00 na Veletržní 20 – Parkhotel u pamětní desky

Paměť města – shromaždiště uprostřed města

V bezprostředním okolí Veletržního paláce, uprostřed moderního města, byli od roku 1941 shromažďováni židovští obyvatelé protektorátu. Za přihlížení mlčící většiny procházeli Veletržní ulicí na nádraží Bubny, kde nasedali do vagónů a odjížděli do neznáma. Většina z nich se nevrátila, jejich osudy měly být zapomenuty. Paměť míst ale zůstává.

Provází historik a režisér Pavel Štingl.

Pondělí 4. května 2015; sraz v 17.30 na Malostranském náměstí

Komentovaná procházka: Čekárna Praha – Praha jako útočiště uprchlíků před nacismem

Mezi lety 1933 a 1938 se Praha stala dočasným útočištěm uprchlíků z nacistického Německa, Židů a odpůrců režimu národního socialismu. Mnichovský anšlus a vyhlášení protektorátu nebyl pouze koncem jejich bezpečného útočiště, spolu s nimi tentokrát odcházeli i českoslovenští občané – Češi, Židé a sudetští antifašisté. Dramatické osudy uprchlíků z let 1933 a 1938/39 znovu ožijí během procházky po místech, do kterých se jejich osudy vepsaly, která poukáže na obecnější otázky uprchlictví v současném světě.

Provází historik Thomas Oellermann.

Čtvrtek 2. dubna 2015; sraz v 17.30 na Ostrovského 6, autobusová zastávka Na Knížecí

Komentovaná procházka: Romové na Smíchově

Druhá polovina čtyřicátých let byla v Československu obdobím velkých populačních pohybů, nucených i dobrovolných. Součástí těchto poválečných sídelních přesunů se staly i různé skupiny Romů ze Slovenska. Jaký byl jejich každodenní život na pražském Smíchově, kde bydleli, kde pracovali a kam se chodili bavit? Přijďte na naši komentovanou procházku a objevte Smíchov očima jeho obyvatel.

Provází romistka Romana Hudousková.

Pondělí 9. března 2015; sraz v 17.00, Václavské náměstí u Koně

„Neprosíme, nežebráme, hlásíme se jen o svá práva“ při příležitosti Mezinárodního dne žen

Volební právo, které ženy získaly nedlouho po vzniku první Československé republiky, bylo výsledkem mnohaletého úsilí ženských aktivistek a jejich podporovatelů. „Hlasovací právo nebude všeobecné, dokud nebudou zahrnuty ženy,“ ozývalo se z řečnických tribun na ženských schůzích na počátku 20. století. Procházka nás přenese na místa demonstrací a petičních akcí za volební právo žen probíhajících v Praze (a nejen v ní) před více než sto lety. Zároveň poukáže na to, že boj za všeobecnost občanských práv není u konce.

Provází politoložka Jitka Gelnarová.

23. 11. 2014

Procházka s Evou Bendovou: Do kavárny! Juliš, Continental nebo Metro?

Komentovaná procházka po pražských kavárnách na Václavském náměstí, které se mezi válkami staly místem setkávání pražské bohémy, intelektuálů politiků a umělců různých generací i národností, která byla zakončena v historické kavárně Montmartre, kde svou tvorbu představil básník Vít Janota.

19. 11. 2014

Veřejné čtení Antifašistické poesie „No pasarán! Čtení antifašistické poezie“

Při večerním čtení zahraniční i tuzemské antifašistické poezie se nejprve přesuneme do období 30. let 20. století, kdy někteří čeští a němečtí spisovatelé a spisovatelky upozorňovali na dobové nebezpečí fenoménu fašismu v tehdejší společnosti. Pokračovat budeme druhoválečnou poezií odvážných německých antifašistů a antifašistek. Závěrem vystoupí se svými aktuálními texty rovněž současní autoři – Jan Škrob, Martina Malinová, Ondřej Slačálek atd. –, kteří se snaží upozorňovat na sílící tendenci fašizace evropských společností. Akci spolu s Multikulturním centrem Praha pořádá Iniciativa Ne rasismu! v rámci festivalu Den Poezie.

14. 10. 2014

Procházka s Jitkou Gelnarovou: „Neprosíme, nežebráme, hlásíme se jen o svá práva“

Volební právo, které ženy získaly nedlouho po vzniku první Československé republiky, bylo výsledkem mnohaletého úsilí ženských aktivistek a jejich podporovatelů. „Hlasovací právo nebude všeobecné, dokud nebudou zahrnuty ženy,“ ozývalo se z řečnických tribun na ženských schůzích na počátku 20. století. Právě z Václavského náměstí se 28. 11. 1905 vydal velký průvod ženských aktivistek a jejich podporovatelů až na Staroměstské náměstí, kde tehdy demonstrace za volební právo žen vrcholily. Jitka Gelnarová účastníkům představila pozadí těchto událostí, zejména historické a politické reálie, které doplnila dobovými fotografiemi. Po procházce se účastníci přesunuli do Klubu cestovatelů, kde na téma navázala beseda o možnostech přidělení volebního práva cizincům, kteří žijí v současnosti v ČR, které se zúčastnili organizátoři i účastníci procházky.

20. 09. 2014

Procházka s Evou Bendovou: Praha svým hostům! Stoletá kavárna, Mánes, Trokadero…

Společenský život pražské bohémy, umělců a intelektuálů meziválečné Prahy sledovaný přímo na místech, kde se odehrával. Síť vztahů česko-německé Prahy vepsaná do kamene. Procházka se odehrávala v rámci sousedské slavnosti Zažít město jinak.

18. 06. 2014

Procházka s Thomasem Oellermannem: Čekárna Praha – Praha jako útočiště uprchlíků před nacismem

Mezi lety 1933 a 1938 se Praha stala dočasným útočištěm uprchlíků z nacistického Německa, Židů a odpůrců režimu národního socialismu. Mnichovský anšlus a vyhlášení protektorátu nebyl pouze koncem jejich bezpečného útočiště, spolu s nimi tentokrát odcházeli i českoslovenští občané – Češi, Židé a sudetští antifašisté. Dramatické osudy uprchlíků z let 1933 a 1938/39 znovu ožily během procházky po místech, do kterých se jejich osudy vepsaly, a poukáže na obecnější otázky uprchlictví v současném světě.

nadcházející
události