Warszawa

O projekcie

Projekt „Praga współdzielona czy rozdzielona” pozwala spojrzeć na Pragę inaczej niż na miasto jednej narodowości. Ukazuje Pragę, w którym obok siebie żyli ludzie mówiący po czesku i niemiecku. Którzy uważali się za Czechów, Niemców, Żydów czy Romów. Których tożsamości, nie rzadko bardzo kruche, wyznaczały nie tylko miejsce zamieszkania, ale również język, światopogląd, poglądy polityczne, uprzedzenia i stereotypy.

Gdzie znajdowały się granice między współdzieleniem różnych sfer życia i przestrzeni miasta, a byciem rozdzielonym w codziennych praktykach. Jak te granice się zmieniały? Jak się wyostrzyły w następstwie drugiej wojny światowej i holokaustu? Te wszystkie kwestie przybliża mapa pamięci oraz organizowane przez nas spacery po Pradze. Po drugiej wojnie światowej nasze miasto nie stało się statycznym z homogeniczną społecznością. Po odejściu Niemców do Pragi przybywali nowi obywatele. Między nimi znajdowali się również Romowie ze Słowacji.

Projekt jest otwartą platformą. Pracowali nad nim eksperci, pracownicy naukowi, aktywiści miejscy z Czech i z zagranicy. Na podstawie wywiadów ze świadkami historii, kwerend archiwalnych i nagrań video, wspólnie ułożylili historyczną mozaikę wielokulturowego życia miasta. Współpraca z zagranicznymi partnerami z Wiednia (Vienna Project), Berlina (Rejs e.V.), Monachium (Adalbert Stifter Verein e.V.), Bratysławy (Nadácia Milana Šimečku) oraz Warszawy (Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”) pozwala nam odkryć nowe szczegóły z historii miasta.

Projekt „Praga - współdzielona czy podzielona” jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Europa dla Obywateli”. Projekt jest także współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Forum polsko-czeskie 2014: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014.

upcoming
events