Gegen-Angriff

Období1933-1939
Gegen-Angriff

Gegen-Angriff („Protiútok“) byl jedním z prvních periodik vydávaných pražskými exulanty. Jeho první číslo se objevilo v prodeji v dubnu 1933. Na rozdíl od Arbeiter Illustrierte Zeitung, který slavil úspěchy již v německé Výmarské republice, tedy ještě před svou exilovou existencí, byl Gegen-Angriff zcela novým počinem. Založili ho Bruno Frei a Alexander Abusch, kteří již samotnou volbou názvu tohoto periodika přímo naráželi na nacistický deník Der Angriff, vydávaný od roku 1927 svým zakladatelem, Josephem Goebbelsem.

Gegen-Angriff se vyznačoval sebevědomým, otevřeně odmítavým postojem k fašismu. Byl listem dělnického „boje“, výrazně ovlivněným lidovými komunistickými masmédii Výmarské republiky. Jeho tón byl jasně patrný již od prvního čísla:

„Dost už bylo tichého šeptání […] Nadešel čas… aby se hlas zotročeného, mučeného a týraného Německa proměnil v křik.“ [1]

Gegen-Angriff obsáhle informoval například o procesu kolem požáru Říšského sněmu, komentoval osudy politických vězňů a burcoval lid proti fašismu, který v komunistickém duchu chápal jako „diktátorskou vládu monopolního kapitalismu.“ Zpočátku drsně napadal exulanty odlišných politických názorů (např. sociální demokraty), ale po roce 1935 svůj způsob polemizování s ostatními zmírnil a zdůrazňoval nutnost jednotného hnutí proti nacistickému Německu. V březnu 1936 byl týdeník Gegen-Angriff nahrazen oficiálním listem Komunistické strany Německa, Deutsche Volkszeitung.

K jeho přispěvatelům patřili levicoví novináři, jako byli např. Alexander Abusch a Willi Münzenberg, ale i spisovatelé, např. Egon Erwin Kisch nebo Bertolt Brecht.

Lenka Reinerová vzpomíná na prostory redakce Gegen-Angriff: „Zpočátku jsme s exilovým týdeníkem „Der Gegen-Angriff“ sdíleli […] čtyřpokojový byt v Letohradské ulici č. 32 na pražské Letné. […] V kuchyni byla velká, masivní kachlová kamna, která sloužila jako stůl pro sekretářku redakce Gegen-Angriff. Při práci si musela často natáhnout nohy až do dvířek topeniště, aby se jí sedělo pohodlněji.“

Literatura:
Maas, Liselotte. 1990. Der AIZ, Arbeiter Illustrierte Zeitung. In: Handbuch der deutschen Exilpresse 1933-1945, Band 4: Die Zeitungen des deutschen Exils in Europa von 1933 bis 1939 in Einzeldarstellungen, München/Wien, p. 54-61.

[1]Převzato z internetových stránek www.heartfield.de
Autor článku: Björn Jungius
cs_CZ
en_GB pl_PL de_DE cs_CZ