Prager Tagblatt

Prager Tagblatt

Na Václavském náměstí a v jeho bezprostředním okolí sídlila v minulosti řada novinových redakcí, tiskáren a nakladatelských domů. Na konci devatenáctého století se mezi ně zařadila i redakce německých novin Prager Tagblatt. Liberálně orientované noviny, založené v roce 1875, se usídlily na adrese Panská 8. Svými texty do nich přispívala řada známých německých, českých i židovských autorů – např. Egon Erwin Kisch, Max Brod, Bernold Tucholsky, ale i bratři Čapkové či Karel Poláček. Deník vycházel dvakrát, během první světové války dokonce třikrát denně. Obsahoval reportáže o českém i světovém dění a oproti jiným periodikům nevycházel z národoveckých pozic. Během meziválečných let se tak několikrát stal trnem v oku sílícímu nacionalistickému hnutí. České protiněmecké protesty z roku 1920, při kterých redakce utrpěla značné materiální škody, Prager Tagblatt ustál. Vznik Protektorátu Čechy a Morava však již noviny nepřežily. V roce 1939 byly zrušeny a nahrazeny německým prookupačním tiskem Der Neue Tag. Po válce nebyl Prager Tageblatt nikdy obnoven, na jeho tradici navázal až v roce 1991 deník Prager Zeitung.

Text o tisku Prager Tagblatt je založen na metodických listech “Václavské náměstí v perspektivách – Pracovní listy k výuce o historii a současnosti Václavského náměstí” autorů Terezy Rejškové a Milana Hese. Metodické listy jsou ke stažení na tomto odkazu.

Více o tématu:

Stáhněte si Fleet Street na Václavském náměstí.

Text Fleet street na Václavském náměstí byl publikován v č.1/2014 Věstníku Klubu za starou Prahu. Celá publikace je dostupná na stránkách Klubu za starou Prahu . Klubu za starou Prahu je nepolitickým občanským sdružením, které se od svého vzniku v roce 1900 věnuje nepřetržitě ochraně památek v Praze. Hlavní náplň činnosti Klubu je po celou dobu jeho existence v podstatě stejná: Klub sleduje proměny města, vyjadřuje se k jednotlivým přestavbám či novostavbám v Praze a v případě ohrožení památek nebo historické tváře města činí vše pro jejich záchranu.
cs_CZ
en_GB pl_PL de_DE cs_CZ