Rudolfinum

Rudolfinum

Někdejší Dům umělců byl po roce 1918 sídlem československého parlamentu. Tak se stal centrem české politiky, která se po roce 1933 musela zabývat narůstajícím počtem uprchlíků z říšského Německa. O přijetí uprchlíků se rozhořelo množství debat, které nepřinášely řešení, a proto se situace utečenců nelepšila.

Zástupce německé křestanskosociální strany Karl Hilgenreiner, senát prosinec 1933:

„Nejsou to ty nejlepší elementy, které sem přeběhly, a právem říkají Židé v Německu, že s nimi nechtějí mít nic společného, protože kdo nemá máslo na hlavě, ten venku obživu najde. Větší část Židů, kteří utekli z Německa, provedla nějaký zločin a nemůže nazpět, aniž by byla potrestána. Z domova nejsem antisemita. Uprchlí Židé zde brojí proti Německu.“[1]

Více o tématu:

Další texty autora naleznete na tomto odkazu.

[1]

Čapková, Kateřina, Frankl, Michal, Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem, 1933-1938. Praha 2008, s.44.

 

Autor článku: Thomas Oellermann

cs_CZ
en_GB pl_PL de_DE cs_CZ