Tůmova kavárna

Tůmova kavárna

Tůmova kavárna v Lazarské ulici byla typickou obyčejnou literární kavárnou meziválečné Prahy. Kavárna v přízemí nárožního domu zaujímala obě jeho křídla, jednalo se však o otevřený přehledný prostor s velkými okny a s nezbytnými kulečníky uprostřed. Pohodlnost zařízení nebyla rozhodující, jak uvádí Vladimír Holan, jeden ze stálých návštěvníků: „Nepohodlná jako skladiště nábytku. Lože Proskutovo. Ale nejvíce novin a časopisů z celé Prahy. (…) Tato kavárna jest dokonalý literární pavouk: číhá a ví o všem co se kde děje i neděje.“

Co je na Tůmovce a stejně tak na Slavii jedinečné, udržela a zachovala tvůrčí kontinuitu během celé první poloviny 20. století. Propojila literární generaci. Ve dvacátých letech se zde scházívali redaktoři nejrůznějších plátků, novin, večerníků a deníků různé politické orientace. V kavárně se politické názory prolínaly. Praktické bylo, že redakce sídlily nedaleko, Rudé právo v Myslíkově ulici, redakce Melantrichu na Václavském náměstí.

Nejdelší vzpomínky na kavárnu zachoval spisovatel, redaktor a novinář A. C. Nor: „(…) na Horovo pozvání jsem tam přišel a tak jsem poznal prostředí, které se mi na několik let stalo velmi blízkým. Právě v Tůmovce jsem se seznámil s četnými mladými básníky, s celou mladou česko-německou avantgardou (…). Sedávalo se v Tůmovce většinou u velkého kulatého stolu napravo od hlavního vchodu (…) leckdy nesmírně stísněně, jen aby si nebylo třeba sednout jinam.“

Více o tématu:

Eva Bendová – Tomáš Dvořák – Šárka Kořínková, Pražské kavárny a jejich svět, Paseka, Praha 2008

Eva Bendová, Kavárenská architektura. Prostor kaváren v návrzích a realizacích architektury v Praze první poloviny 20. století, disertační práce, FF UK, v tisku.

Autorka článku: Eva Bendová

cs_CZ
en_GB pl_PL de_DE cs_CZ