Židovská sociální péče o uprchlíky; židovská škola

Židovská sociální péče o uprchlíky; židovská škola

V budově, která byla postavena v roce 1908 primárně jako školní budova pro náboženskou školu při pražské židovské obci a kde až do roku 1942 fungovala židovská obecná škola, měla od poloviny 30. let sídlo židovská sociální péče o uprchlíky. Starala se o četné židovské uprchlíky z Německé říše. Obstarávala jim ubytování, stravu a usilovala také o zajištění víz do dalších emigračních destinací. Sociální péče o uprchlíky byla jednou z mnoha iniciativ na jejich podporu.

„Židovský Výbor pomoci pro německé uprchlíky na Praze 5, Jáchymova 3, vypravil ve středu 40 německých emigrantů, kteří se dosud zdržovali v Praze, do Brazílie, kde jim bude zajištěno živobytí. Výbor poslal v letošním roce přibližně 69 osob do zámoří, hlavně do Brazílie. Do Palestiny bylo v posledních 11 měsících z Československa vypraveno 297 německých emigrantů.“

Židovská obecná škola, která sídlila v prvním a druhémpatře budovy, se starala o vzdělávání dětí z uprchlických rodin. Ve škole, která bylo otevřena roku 1920, se učilo česky. Ačkoliv to byla škola soukromá, školné se neplatilo. Zavedeno bylo na bázi dobrovolného příspěvku až v polovině 30. let, kdy škola začala přijímat ve větší míře nemajetné děti. Patřily mezi ně i děti z židovských uprchlických rodin,nejprve z Německa, poté z Rakouska a odstoupeného pohraničí. Pro tyto děti, které povětšinou nemluvily česky, zřídila škola speciální kurzy češtiny.

O židovské komunitě v meziválečném období se dočtete ve článku Petera Salnera „Diferenciácie židovskej komunity v medzivojnovom období“

 

Autorka článku: Tereza Mašková

cs_CZ
en_GB pl_PL de_DE cs_CZ