Praha sdílená a rozdělená narušuje pohled na Prahu jako město jednoho národa. Prahu představuje jako město, kde soužili česky a německy mluvící Pražané a Pražanky, jejichž často křehké identity nebyly vymezené pouze prostorem, ale jazykem, dobou, politickým kontextem, předsudky a stereotypy.

Kde se nacházely tyto hranice sdílení a rozdělení v každodenním životě města, jak pohyblivé byly a jak se zostřily v důsledku druhé světové války a holokaustu, přiblíží paměťová mapa a komentované procházky po Praze. Avšak ani po druhé světové válce se město nestalo statickým a homogenním. Po odsunu Němců přicházeli do Prahy noví obyvatelé. Byli mezi nimi i Romové ze Slovenska.

Projekt je otevřenou platformou. Podílí se na něm odborníci, studenti vysokých a středních škol z Čech i zahraničí. Na základě rozhovorů s pamětníky, výzkumů v archivech textových i audiovizuálních, společně skládají historickou mozaiku multikulturního soužití města. Spolupráce se zahraničními partnery z Vídně (Vienna Project), Berlína (Rejs e.V.), Mnichova (Adalbert Stifter Verein e.V.), Bratislavy (Nadácia Milana Šimečku) a Varšavy (Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”) dá nahlédnout do širších souvislostí historie města.


Podpora Prahy sdílené a rozdělené od Roberta a Marcii Popper.

Za finanční podporu programu Praha sdílená a rozdělená bychom rádi vyjádřili vděčnost Robertu a Marcie Popper ze San Franciska. Jejich dar nám umožňuje dále rozvíjet především vzdělávací aktivity, ve kterých propojujeme historii se současností a v nichž se zaměřujeme na témata rasismu a předsudků, jimž některé menšiny v České republice čelí. Neustále plánujeme nové tematické procházky s odborníky a také připravujeme workshop pro studenty středních škol o podobnostech a rozdílech ve vnímání uprchlíků z nacistického Německa ve 30. letech 20. století a současných uprchlíků.


Program Praha sdílená a rozdělená je podpořen na památku příslušníků početných rodin Popperových a Lustigových – bývalí obyvatelé měst Bohumín, Slaný a Brno – a všech lidí, kteří byli zabiti v průběhu holokaustu.

Objevte s námi multikulturní historii Prahy!

Objevte s naší interaktivní internetovou mapou historii multikulturní Prahy. Pamětníci, literáti, historici, umělci a antropologové Vám pomocí textů, archivních i uměleckých fotografií a krátkých videí přiblíží místa, kde se psala nejen „velká“ historie, ale kde se odehrávaly každodenní životy Pražanů a Pražanek. Dozvíte se, jak se místní, přistěhovalci a uprchlíci jazykově, etnicky či nábožensky identifikovali, kde se nacházely jejich spolky a kulturní instituce a jak zasáhla druhá světová válka a holocaust do jejich soužití. Zavedeme Vás do kaváren, kin, kostelů a synagog, domů a představíme Vám, jak se tato místa měnila v proudu času.

Ze stejné perspektivy představí historii Varšavy mapa naší partnerské organizace Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”

Vybrané příspěvky o Praze či Varšavě jsou k přečtení v češtině, polštině, angličtině či němčině. Na mapu stále přidáváme nová témata témata a zajímavá místa.

Za strukturu obsahu, výběr témat a článků odpovídá Multikulturní centrum Praha. Jednotlivé články jsou vyjádřením názorů jejich konkrétních autorů. Evropská komise nijak nezodpovídá za obsah těchto stránek.

Chtěli byste papírovou verzi mapy?

K období 1933–1945, tématům holokaust, kolaborace a uprchlíci z nacistického Německa, jsme vytvořili tištěnou mapu Praha sdílená a rozdělená 1933–1945. Mapu si můžete zdarma stáhnout zde.

Stáhnout mapu
Visits: 7335
cs_CZ
en_GB pl_PL de_DE cs_CZ