Petr Ginz

Petr Ginz byl chlapec ze smíšené česko-židovské rodiny narozený v Praze. Ve svých 14 letech, ostatně jako mnoho

Více

Osvobozené divadlo

OD založila v roce 1926 skupina studentů pražské konzervatoře pod vedením akademika Jiřího Frejky a posléze

Více

Nicholas Winton nebyl sám: zachránci 1938–1939

Mnichovskou dohodou ze 30. září 1938 byly německojazyčné oblasti Československa připojeny k nacistickému Německu.

Více

Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu

Procházka sleduje cestu, která je vylíčena v Kafkově dílku z let 1904–1910 Popis jednoho zápasu. Budeme přitom

Více

1945

Praha mezi psem a vlkem: Konec, nebo nový začátek roku 1945? V německém prostředí se období těsně po kapitulaci

Více
cs_CZ
en_GB pl_PL de_DE cs_CZ