1939-1945

1939–45: Praha srdcem Německé říše Zřízením Protektorátu Čechy a Morava se Praha rázem stala jedním ze

Více

1933-1939

1933-39 Praha v době nezaměstnanosti: Spolehlivá práce pro národ Vedle historického centra sestávala meziválečná

Více

20.-30. léta

Město tří kultur? Praha ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století Různorodost městského

Více

SoPaDe - exilová sociální demokracie

Na počátku roku 1933 uchvátili nacisté vládu v Německu. Bezprostředním důsledkem bylo pronásledování politických

Více

Holokaust

Shromaždiště uprostřed moderního města Blízké okolí Veletržního paláce se v období protektorátu velmi silně

Více

Sionistické hnutí

Sionistické hnutí a židovská mládež Sionistické hnutí od 19. století představovalo vlastní formy židovské

Více

Prostředníci

Praha – Prag. Literární město dvou jazyků a mnoha prostředníků Filosof Vilém Flusser, který se narodil roku 1920 v

Více

Kolaborace

Kolaborace Před nacistickou okupací Prahy a zřízením Protektorátu Čechy a Morava byl výraz „kolaborace“ synonymem

Více
cs_CZ
en_GB pl_PL de_DE cs_CZ