Literární procházka Kafkovou Prahou po stopách jeho povídky Popis jednoho zápasu

V rámci projektu „Democracy on the Brink“ jsme pro vás připravili rovněž tuto literární procházku. Projekt je součástí programu Europe for Citizens financovaného Evropskou unií.

Procházka sleduje cestu, která je vylíčena v Kafkově dílku z let 1904–1910 The Description of a Struggle (Beschreibung eines Kampfes). Budeme přitom sledovat hlavní dvě postavy této povídky (vypravěče a jeho známého) na cestě zasněženou Prahou, která začíná v blíže neurčené době na Národní třídě, pokračuje přes Smetanovo nábřeží, Karlův most a Malou Stranu a končí na Petříně. Petřín je rovněž i místem, kde se odehrává závěrečná scéna Kafkova Procesu, který proto bude také zmíněn.

Na procházce (která bude doplněna i o návrat z Petřína, který již Kafka nepopisuje) budou vylíčeny v dobovém světle i dnes dobře známé pražské památky, a to ve vztahu nejen ke Kafkovi, ale i k jiným významným pražským literátům (a to ať již německým, nebo českým), jako byli například Max Brod, Ota Filip, Jaroslav Hašek, Egon Erwin Kisch, Milan Kundera, Paul Leppin, Reiner Maria Rilke, Jaroslav Seifert, Johannes Urzidil, Franz Werfel a další…

Začátek první části procházky najdete pod here.

en_GB
cs_CZ pl_PL de_DE en_GB