Jiné projekty

Projekt Digitální pracovna obsahuje více než 42 interaktivních vyučovacích hodin zaměřených na dějiny Československa v první polovině dvacátého století. 

Důraz klade na práci s dobovými prameny, multiperspektivitu a etnickou a národnostní pestrost tohoto území. Hodiny jsou vhodné pro žáky základních škol a lze je využít jak v hodinách dějepisu, tak v hodinách občanské výchovy a českého jazyka.

www.digitalnipracovna.cz