O projektu

Objevte s námi multikulturní historii Prahy!

Objevte s naší interaktivní internetovou mapou historii multikulturní Prahy. Pamětníci, literáti, historici, umělci a antropologové Vám pomocí textů, archivních i uměleckých fotografií a krátkých videí přiblíží místa, kde se psala nejen „velká“ historie, ale kde se odehrávaly každodenní životy Pražanů a Pražanek. Dozvíte se, jak se místní, přistěhovalci a uprchlíci jazykově, etnicky či nábožensky identifikovali, kde se nacházely jejich spolky a kulturní instituce a jak zasáhla druhá světová válka a holocaust do jejich soužití. Zavedeme Vás do kaváren, kin, kostelů a synagog, domů a představíme Vám, jak se tato místa měnila v proudu času.

Podpora Česko-německého fondu budoucnosti.

V roce 2022 se mapa díky podpoře ČNFB dočkala nové podoby a funkčnosti webové stránky. V roce 2023 budou zveřejněna dvě nová témata: Významné ženy německy hovořící Prahy a Kudy chodili němečtí spisovatelé. Dojde k doplnění nabídky výukových programů o dvě nové procházky a vzniknou také vzdělávací materiály do výuky.

Podpora Prahy sdílené a rozdělené od Roberta a Marcii Popper.

Za finanční podporu programu Praha sdílená a rozdělená bychom rádi vyjádřili vděčnost Robertu a Marcie Popper ze San Franciska. Jejich dar nám umožňuje dále rozvíjet především vzdělávací aktivity, ve kterých propojujeme historii se současností a v nichž se zaměřujeme na témata rasismu a předsudků, jimž některé menšiny v České republice čelí. Neustále plánujeme nové tematické procházky s odborníky a také připravujeme workshop pro studenty středních škol o podobnostech a rozdílech ve vnímání uprchlíků z nacistického Německa ve 30. letech 20. století a současných uprchlíků.


Program Praha sdílená a rozdělená je podpořen na památku příslušníků početných rodin Popperových a Lustigových – bývalí obyvatelé měst Bohumín, Slaný a Brno – a všech lidí, kteří byli zabiti v průběhu holokaustu.



Za strukturu obsahu, výběr témat a článků odpovídá Multikulturní centrum Praha. Jednotlivé články jsou vyjádřením názorů jejich konkrétních autorů. Evropská komise nijak nezodpovídá za obsah těchto stránek.