Arbeiter Illustrierte Zeitung

Arbeiter Illustrierte Zeitung

První číslo týdeníku Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ) vydalo v roce 1924 berlínské nakladatelství Williho Münzenberga Neuer Deutscher Verlag. Brzy nato se týdeník AIZ stal zřejmě nejoblíbenějším listem německých pracujících. V roce 1930 se jeho náklad vyhoupl na neuvěřitelných 350 000 výtisků, a stal se tak jedním z nejrozšířenějších periodik v Německu před nástupem nacismu. Jeho zaměření bylo nepokrytě socialistické a mezinárodní, a oblíbili si ho proto i (německy mluvící) pracující za hranicemi Německa. (Na počátku 30. let 20. století byla otevřena redakce AIZ v Liberci, která později přišla vhod, když se činnost týdeníku musela přesunout do exilu).

Za svou obrovskou popularitu vděčil AIZ svému jedinečnému novinářskému přístupu: jednalo se v podstatě o první ilustrované periodikum určené výhradně dělníkům, lépe řečeno pracující třídě inklinující k revolučnímu socialismu. Hlavním novinářským formátem, který AIZ využíval, byla fotoreportáž. Dalším důležitým politickým a uměleckým vyjadřovacím prostředkem byla fotomontáž, jejíž obliba stoupla zejména poté, co pro týdeník začal na konci 20. let 20. století pracovat John Heartfield. Jeho talent a genialita pak utvářely podobu AIZ po mnoho dalších let a napomohly růstu jeho obliby i u obyčejného dělnictva.

Po požáru Říšského sněmu se týdeník musel přesunout do exilu. V březnu roku 1933 obnovil svou činnost z Prahy, která se stala novým domovem mnoha jeho hlavních přispěvatelů, udávajících od počátku jeho podobu (např. Heartfield, Weiskopf, Hedda Zinner). Díky této personální kontinuitě si AIZ dokázal udržet svou vysokou profesionální kvalitu, a to i navzdory tomu, že jeho náklad klesl na přibližně 12 000 výtisků. V době, kdy redakce AIZ sídlila v Praze, Heartfield dokonce vytvořil jedny ze svých nejpůsobivějších fotomontáží, jež se často skvěly na titulní straně týdeníku a téměř vždy tvořily jeho poslední stranu. AIZ zůstal věrný obrazu, který si vybudoval hned na počátku: prezentoval se jako list mezinárodního dělnického hnutí. Jeho tematické zaměření sahalo od fotoreportáží dokumentujících situaci v nacistickém Německu (často s využitím původních nacistických fotografií publikovaných v periodikách propagujících nacismus, jako byl např. týdeník Stürmer, jimž byla ovšem dána nová interpretace) až po reportáže o Sovětském svazu, španělské občanské válce, nebo lynčování ve Spojených státech. Nevyhýbal se nicméně ani tématům týkajícím se Československa a nechyběla ani stránka věnovaná ženám a dětem.

Redakce týdeníku AIZ měla původně kanceláře v Letohradské ulici č. 42, které sdílela s komunistickým exilovým periodikem Gegen-Angriff. Později se přesunula do Skuherského ul. 3. Lenka Reinerová vzpomíná: „Měli jsme k dispozici prostorný podnájem, ve kterém sídlila i redakce Světa v obrazech [československý ekvivalent týdeníku AIZ]. Byla tu dokonce i místnost pro služebnictvo – maličká, opravdu miniaturní místnůstka, kterou si pro sebe zabral náš šéfredaktor [Franz Weiskopf]. Já jsem seděla v mnohem větší místnosti vedle „Chefredaktion“ a dělila jsem se o ni s Hermannem Leupoldem [….] Třetím kolegou, který s námi v této místnosti pracoval, byl jeden malý mužíček […]. Objevoval se jen sporadicky […], ale pokaždé, když se ukázal, vzbudil velký rozruch a přinesl s sebou spoustu radosti a veselí. […] Jmenoval se John Heartfield, náš Johnny, měli jsme ho všichni rádi. Jeho skvělé fotomontáže se každý týden objevovaly na zadní straně časopisu.” [1]

Literatura:
Maas, Liselotte. 1990. Der AIZ, Arbeiter Illustrierte Zeitung. In: Handbuch der deutschen Exilpresse 1933-1945, Band 4: Die Zeitungen des deutschen Exils in Europa von 1933 bis 1939 in Einzeldarstellungen, München/Wien, p. 95-105.

[1]Převzato z internetových stránek www.heartfield.de
Autor článku: Björn Jungius
de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE