Bývalé Františkovo nábřeží (od roku 1952 Smetanovo nábřeží)

Bývalé Františkovo nábřeží (od roku 1952 Smetanovo nábřeží)

Františkovo nábřeží bylo postaveno mezi léty 1841 až 1845 a nabízí nádherný výhled na město přes Vltavu – především je třeba zmínit v roce 1901 postavený most Císaře Františka (nyní most Legií), stromy zarostlý Střelecký ostrov (Schützeninsel) a protilehlou Malou Stranu a nad ní položený Pražský Hrad. Když se po něm vydáme směrem z Národní třídy doprava, za chvíli přijdeme k výraznému sousoší s neogotickým baldachýnem a jezdeckou sochou onoho výše zmíněného císaře.

Procházka vznikla v rámci projektu „Democracy on the Brink. Historical lessons from the late 1930s“, jenž je součástí programu Europe for Citizens financovaného Evropskou unií.

de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE