Česká průmyslová a obchodní komora

Česká průmyslová a obchodní komora

Pro Českou průmyslovou a obchodní komoru překládal spisovatel a jazykovědec Pavel Eisner, který též publikoval v Prager Presse.

Zprvu Eisner, jenž o sobě psal, že jej k Němcům pudí „zákon silnější duchovní přitažlivosti“, k Slovanům zase „instinkt a svědomí“, vystupoval jako obhájce české literatury v německém jazykovém prostředí. Jeho dvojí, s ohledem na jeho židovský původ vlastně trojí, příslušnost z něho učinila ideálního zprostředkovatele mezi kulturami. Stěžoval si na německou „indolenci a podceňování češtiny“ právě tak jako na „českou germanofobii“. Stále znovu vystupoval za zlepšení vzájemného porozumění.

Eisnerovým velkým přáním bylo zkvalitnění školní výuky. Napsal řadu článků o jazykovém vyučování a navrhoval dvojjazyčný školský systém, jemuž přikládal ten největší význam pro budoucnost země.

Po obsazení Prahy v březnu 1939 přišel Eisner o své zaměstnání u Průmyslové komory. Protektorát přežil nejprve díky manželství s „árijskou“ ženou Margaretou. Hrozící deportaci krátce před koncem války unikl také fingovaným nemocničním pobytem.

de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE