Fibichova ul., Starý židovský hřbitov na Olšanech

Period1939-1945
ThemaRestrikce
Fibichova ul., Starý židovský hřbitov na Olšanech

S rozšířením protižidovských opatření vstoupil v květnu 1940 v platnost zákaz vstupu do pražských veřejných parků a sadů. Právě starý hřbitov na Žižkově sloužil podobně jako hřbitov na Starém městě jako jedna z mála zelených ploch, kde se mohli Židé volně procházet. Žižkovský hřbitov zmiňuje i pamětnice Anna Hyndráková (* 1928), která tehdy na pomezí Vinohrad a Žižkova bydlela: „Hrát jsme si mohly buďto na židovskym hřbitově ve Fibichově ulici, kde je dneska televizní věž, anebo na Hagiboru.“ Zahrady u starobince na Hagiboru (na dnešní Vinohradské ul.) nabídla Židovská náboženská obec pražským Židům jako kompenzaci zákazu vstupu do zelených lokalit.

O židovské komunitě v meziválečném období se dočtete ve článku Petera Salnera „Diferenciácie židovskej komunity v medzivojnovom období“

 

Autorka článku: Tereza Mašková

de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE