Hotel Juliš

Periodjiné
Hotel Juliš

Budova hotelu Juliš byla dostavěna v roce 1932 a na Václavském náměstí nahradila původní barokní Dům U Božího oka. Kubistická novostavba ve dvoře původní budovy a funkcionalistická stavba tvořily dohromady komplex, který si získal ve světě architektury značné renomé. Grandkavárna Juliš vyplňovala čtyři podlaží hotelu (včetně kina a baru) a pro svou prosklenou zeď, umožňující výhled na náměstí, si získala přízvisko „průhledová kavárna.“ Byla známá také pro své taneční a koncertní využití. Znárodnění v roce 1948 přineslo i změnu názvu na hotel Tatran. I přes chatrnou údržbu přežila budova čtyřicet let státního socialismu bez zásadní újmy. V roce 1958 byla dokonce prohlášena za národní památku. Architektonicky nejvýznamnější části budovy však nepřežily její porevoluční restituční proces. I přes protesty občanské veřejnosti a akademické obce nový majitel hotelu svými rekonstrukčními zásahy odstranil velkou většinu památkově důležitých prvků budovy a ta tak ztratila svoji architektonickou významnost.

„Bylo by možné vypočítávat další a další devastační zásahy, jimiž se investor současné přestavby podepisuje na jednom z nejvýznačnějších děl české meziválečné architektury. To však není cílem této zprávy, ostatně o smutném stavu bývalého hotelu je nejlépe se přesvědčit na vlastní oči. Skutečně alarmující je však fakt, že je v současné době možné téměř zničit jedinečné architektonické dílo (které je samozřejmě již dlouhá léta prohlášeno za kulturní památku) a nenést za to prakticky žádnou odpovědnost. Vzhledem k tomu, že „rekonstrukce“ hotelu pokračuje poměrně rychlým tempem, naskýtá se otázka, co všechno ještě bude zničeno, než bude z patřičných míst podniknut alespoň nějaký pokus „plácnout“ investora stavby přes ruku (na to však navazuje další otázka, zda je to při současném stavu legislativy možné).“

Autorem textu je student Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Michael Polák.

Text o hotelu Juliš je založen na metodických listech “Václavské náměstí v perspektivách – Pracovní listy k výuce o historii a současnosti Václavského náměstí” autorů Terezy Rejškové a Milana Hese. Metodické listy jsou ke stažení na tomto odkazu.

de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE