Na Poříčí 6 – Selbstwehr

Na Poříčí 6 – Selbstwehr

Na Poříčí 6 sídlila redakce jednoho z nejznámějších německy psaných židovských týdeníků Selbstwehr (Sebeobrana). Týdeník vycházel v letech 1907–1938 v německém jazyce. Jeho ráz udávali členové sionistického hnutí Bar Kochba. Jak již sám název napovídá, časopis akcentoval témata, jež vyvolávala pocit ohrožení (např. antisemitismus), burcoval proti prohnilosti a zkaženosti uvnitř židovského národa a současně povzbuzoval i jeho naděje a uvědomění. Měl obrovský význam v rozšiřování povědomí o sionistickém hnutí, jeho aktivitách, organizaci a spolcích, i když se otevřeně nehlásil k žádnému ideologickému proudu. Na chodu časopisu se podílely osobnosti jako Hugo Bergmann, Robert Weltsch, Felix Weltsch či Hans Kohn. Časopis představoval jednu z nejčtenějších židovských tiskovin u nás.

O židovské komunitě v meziválečném období se více dočtete ve článku Petera Salnera „Diferenciácie židovskej komunity v medzivojnovom období“
Autoři článku: Vít Strobach, Daniela Bartáková
de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE