Goal!

Praha městem sportu, kde se setkává řada kultur

„Praha téměř německým mistrem,“ stojí v Německém muzeum fotbalu v Dortmundu. Titulek shrnuje jeden neuvěřitelný příběh z historie sportu, když se Německý fotbalový klub Praha (Deutscher Fusballclub Prag, DFC), jeden z nejsilnějších klubů české metropole, v roce 1903 dostal do finále mistrovství Německa v Hamburku-Altoně.

Praha byla až do roku 1945 městem početných menšin a mnoha kultur. Za Rakouska-Uherska Praha patřila k velkým centrům, přitahovala umělce, spisovatele a také sportovce z Čech i zahraničí. Při pražských sportovních událostech se utkávali Češi, Němci, židé, ale i Briti a další. Vznikaly různé sportovní kluby různých národů.

Pestrý sportovní svět Prahy přetrval i po roce 1918, po vzniku Československé republiky. Němečtí fotbalisté absolvovali řadu mezistátních utkání za národní mužstvo Československa a nesmazatelně se zapsali do české historie sportu.

Město sportu, v němž se setkávala řada kultur, zničila až nacistická okupace a holocaust. Nezvratnou tečku za celým tímto vývojem učinilo vysídlení Němců a vlny emigrace po roce 1938 a 1948.

Pražský sport se dočkal oživení až po nástupu svobody po roce 1989 a příchodu lidí z různých zemí. Roku 2016 tak nakonec opětovně vznikl i Německý fotbalový klub Praha (DFC), vicemistr Německa z roku 1903.

Filmy: Milan Durňák
Překlady: Zuzana Schwarzová

Projekt podpořilo německé Spolkové ministerstvo vnitra.

 

Autor: Thomas Oellermann

Visits: 3693
en_GB
cs_CZ pl_PL de_DE en_GB