Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu

Procházka sleduje cestu, která je vylíčena v Kafkově dílku z let 1904–1910 Popis jednoho zápasu. Budeme přitom sledovat hlavní dvě postavy této povídky (vypravěče a jeho známého) na cestě zasněženou Prahou, která začíná v blíže neurčené době na Národní třídě, pokračuje přes Smetanovo nábřeží, Karlův most a Malou Stranu a končí na Petříně. Petřín je rovněž i místem, kde se odehrává závěrečná scéna Kafkova Procesu, který proto bude také zmíněn.
Na procházce (která bude doplněna i o návrat z Petřína, který již Kafka nepopisuje) budou vylíčeny v dobovém světle i dnes dobře známé pražské památky, a to ve vztahu nejen ke Kafkovi, ale i k jiným významným pražským literátům (a to ať již německým, nebo českým), jako byli například Max Brod, Ota Filip, Jaroslav Hašek, Egon Erwin Kisch, Milan Kundera, Paul Leppin, Reiner Maria Rilke, Jaroslav Seifert, Johannes Urzidil, Franz Werfel a další…

Visits: 3162
cs_CZ
en_GB pl_PL de_DE cs_CZ