Liberated Theater

OD založila v roce 1926 skupina studentů pražské konzervatoře pod vedením akademika Jiřího Frejky a posléze Jindřicha Honzla. Svým vznikem udalo nový směr divadelní režii – byl kladen důraz především na syntetičnost hercova výkonu, popření iluzivního realismu, zdůraznění funkčnosti všech jevištních prvků ve vztahu k hereckému projevu. Na programu byl Breton, Cocteau, Apollinair, autoři, kteří u nás nebyli dosud příliš známí, z českých autorů to byly hry například Vítězslava Nezvala.
Název OD vychází z německého překladu knihy ruského režiséra Alexandra Tairova Das entfesselte Theater – tj. Odpoutané či Nespoutané divadlo, odpoutané od strnulého dramatického umění.
OD bylo syntézou celé řady avantgardních směrů, dadaismu, poetismu – stalo se průkopníkem hravého zacházení se slovem, jeho fonetickými i sémantickými kvalitami, imaginativního zacházení s divadelním prostorem. Autoři našli inspiraci ve filmových groteskách, hudebně potom např. v jazzu.

Visits: 3247
en_GB
cs_CZ pl_PL de_DE en_GB