Egon Erwin Kisch

Egon Erwin Kisch

Periodpresent
TopicGoal!

Pražský rodák Egon Erwin Kisch (1885–1948) je považován za jednoho z nevýznamnějších reportérů historie žurnalistiky. Publikovat začal už před první světovou válkou. Od roku 1917 se angažoval v levicových uskupeních a roku 1918 se účastnil vojenských revolt. Od roku 1919 se v Praze a později v Berlíně opět více věnoval novinařině, psal reportáže a zprávy z cest. V roce 1924 tak například vyšla významná sbírka jeho reportáží pod názvem. Zuřivý reportér“.

Roku 1933 Kisch emigroval do Československa, později do Paříže. Válku přečkal v americkém a mexickém exilu. Později se vrátil do Československa a v posledních letech svého života se angažoval v komunistické straně.

Méně známá je jeho fotbalová kariéra. Kisch hrál pro Deutscher Ballspiele Club Sturm Prag, založený roku 1896. Hrálo se v Holešovicích Na Maninách a roku 1939 klub nuceně pohltila Nacistická tělocvičná obec (Nationalsozialistische Turngemeinde).

Autor článku: Thomas Oellermann

en_GB
cs_CZ pl_PL de_DE en_GB