Hans Kelsen

Hans Kelsen

Hans Kelsen (* 11. října 1881 v Praze, Rakousko-Uhersko; † 19. dubna 1973 v Orindě u Berkeley, USA) patří k nejvýznamnějším právním vědcům 20. století. Značně přispěl zejména ke státnímu a mezinárodnímu právu i k právní vědě. Kelsen je považován za architekta rakouské spolkové ústavy z roku 1920, která platí z velké části dodnes.

Kelsen pocházel z německojazyčné židovské rodiny v Praze, která se záhy přestěhovala do Vídně. Zde vystudoval práva. Roku 1911 se habilitoval ve státním právu a právní filozofii. Po vyhlášení Rakouské republiky se Kelsen stal poradcem v ústavních otázkách. Je jedním z autorů spolkového ústavního zákona z roku 1920.

Roku 1930 Kelsen přešel na univerzitu v Kolíně nad Rýnem. V roce 1933 ho ale nacisté kvůli židovskému původu propustili. Proto odešel do Ženevy a o tři roky později byl povolán na německou pražskou univerzitu. To vyvolalo násilné protesty národoveckých a nacistických studentů. Roku 1940 odešel na Harvard a odsud o dva roky později do Berkeley. Zemřel roku 1973 na zástavu srdce.

Procházka vznikla v rámci projektu „Democracy on the Brink. Historical lessons from the late 1930s“, jenž je součástí programu Europe for Citizens financovaného Evropskou unií.

pl_PL
cs_CZ en_GB de_DE pl_PL