Nádraží Bubny

Nádraží Bubny

Period1939-1945
ThemeHolokaust

Nádražím Bubny během druhé světové války prošlo téměř padesát tisíc lidí zařazených do transportů do koncentračních táborů a ghett na východě Evropy. Většina z deportovaných žen, mužů a dětí nepřežila.

Známý spisovatel Norbert Frýd zaznamenal svou cestu ze shromaždiště na nádraží Bubny v románu Lahvová pošta:

Poslední budíček zazněl před čtvrtou ráno, chtěli nás odvést na bubenské nádraží dřív, než budou lidé v ulicích. Navlékli jsme si popruhy ranců, venku čekala eskorta četníků, ale mlčeli, nepospíchali. Krok jakoby pohřebního průvodu spícím předměstím určovali dva nejpomalejší dědečkové. Pak nástup do vytřískaných vagónů s venkovními dvířky do každého kupé; čekání a zas čekání, počítání a zas počítání, ale pořád ještě spolu, na lavičce schoulení k sobě, celou tu pomalou cestu do Terezína spolu.

Další pamětnice, Marta Peková, na svůj odchod na nádraží vzpomíná takto:

Ještě před svítáním, abychom nebudili pozornost veřejnosti, táhl tento smutný průvod Veletržní ulicí směrem k bubenskému nádraží. Nikdo nemluvil, jenom kodrcání několika dětských kočárků bylo slyšet. Po obou stranách tohoto průvodu kráčeli četníci s nasazenými bajonety. Kráčeli jaksi strnule a jejich občasný pohled na nás byl plný soucitu. Na nádraží nás převzali SS – opět to známé „los, los“, řev a vyvolávání podle čísel a nastupování do připravených starých vagónů.“

Na místě, kudy procházely transporty, dnes stojí socha Aleše Veselého „Brána nenávratna“. Socha je symbolickou základní kolejí plánovaného Památníku ticha – moderního centra pro diskusi o šoa v nás jako stigmatu dneška. Více o projektu na www.bubny.org.

Tento text vychází z materiálů shromážděných při přípravě vzdělávacího projektu Paměť města – prostorový průvodce po Praze 7, který realizuje obecně prospěšná společnost Památník Šoa Praha. Průvodce bude veřejnosti představen během jara roku 2015.

Obecně prospěšná společnost Památník Šoa Praha je iniciátorem přeměny nádraží Bubny na moderní prostor pro veřejný dialog o šoa v nás jako stigmatu dneška. V současnosti jsou jejími hlavními aktivitami realizace přestavby a vývoj scénáře stálé expozice budoucího PAMÁTNÍKU TICHA. Zároveň také pořádá výstavy a sezónní akce na podporu vzniku památníku a připravuje vzdělávací projekty.

www.bubny.org

pl_PL
cs_CZ en_GB de_DE pl_PL